Grasshoppers live information


Live Schedule 2010
date / venue info
Oct 30 / MIKI Music Salon Tanaka Koei(hca), KIYOKAWA Soboku(hca), TSUTJI Shinya(hca), KUSANO Kyoko(p), HIRONAGA Takafumi(ds), UCHIDA Yosuke(b)
Oct 23 / Beehive ISHIMURA Yoshihiro(b), UCHIDA Yosuke(p)
Oct 15 / Holly's TSUJI Shinya(hca), AKAMATSU Mari(p), KOUMOTO Hajime(ds), UCHIDA Yosuke(b)
Oct 9 / Beehive TASHIRO Yasuyuki(b), UCHIDA Yosuke(p)
Sep 26 / HIGASHI-OSAKA, KONOIKE Jazz Street SANKA Koji(sax), KIHARA Ayuko(vo), NAGATA Yugo(p), NAKANO Keito(ds), UCHIDA Yosuke(b)
Sep 25 / Beehive ISHIMURA Yoshihiro(b), UCHIDA Yosuke(p)
Sep 24 / Beehive HISHIDA Masako(vo), TAMURA Fumitosi(p), HAMASAKI Mamoru(ds), UCHIDA Yosuke(b)
Sep 1 / Bar M Cuatro MIYAZAKI Noriko(vo), Washio Kazuo(g), UCHIDA Yosuke(b,p)
Aug 18 / JK Ibaraki TAKAHASHI Ichiro(ts), HIGUCHI Toshiya(b), SUZUKI Yasunori(ds), UCHIDA Yosuke(p)
Aug 4 / Bar M Cuatro MIYAZAKI Noriko(vo), Washio Kazuo(g), UCHIDA Yosuke(b,p)
July 24 / Beehive ISHIMURA Yoshihiro(b), UCHIDA Yosuke(p)
July 18 / JK Ibaraki TERASAWA Kaori(vo), TAKAHASHI Ichiro(ts), KAMAMOTO Sachiyo(p), KANEDA Kihachiro(ds), UCHIDA Yosuke(b)
July 4 / club jungle MIYAZAKI Noriko(vo), UCHIDA Yosuke(key)
June 18 / Holly's TSUJI Shinya(hca), AKAMATSU Mari(p), KOUMOTO Hajime(ds), UCHIDA Yosuke(b)
June 14 / Beehive OKUBO Tameaki(b), UCHIDA Yosuke(p)
June 9 / Bar M Cuatro MIYAZAKI Noriko(vo), Washio Kazuo(g), UCHIDA Yosuke(b,p)
may 30 / JK Ibaraki TAKAHASHI Ichiro(ts), ISHIMUTA Yoshihiro(b), NAKANISHI Akio(ds), UCHIDA Yosuke(p)
may 29 / Beehive OKUBO Tameaki(b), UCHIDA Yosuke(p)
may 22 / ITAMI Always ENDO Toshitaka(g), SAITO Norio(ds), UCHIDA Yosuke(b)
may 17 / club jungle MIYAZAKI Noriko(vo), UCHIDA Yosuke(key)
may 10 / Beehive OKUBO Tameaki(b), UCHIDA Yosuke(p)
may 4 / TAKATSUKI Jazz Street, JK's Bird EDURE Mayuka(vo), TAKAHASHI Ichiro(ts), NAKANISHI Akio(ds), WATANABE Eri(p), MATSUMOTO Mayumi(g), UCHIDA Yosuke(b)
may 3 / TAKATSUKI Jazz Street, Birth Act TAKAHASHI Ichiro(ts), SIBUE Mitsuharu(ds), TSUDA Fuzihiro(b), UCHIDA Yosuke(p)
may 3 / TAKATSUKI Jazz Street, Birth Act SHOKO(vo), TAKAHASHI Ichiro(ts), SIBUE Mitsuharu(ds), TSUDA Fuzihiro(b), UCHIDA Yosuke(p)
may 1 / Bar M Cuatro MIYAZAKI Noriko(vo), Washio Kazuo(g), UCHIDA Yosuke(b,p)
apl 25 / Beehive INOUE Hiroshi(tp), OHKUBO Tameaki(b), HAMASAKI Mamoru(ds), UCHIDA Yosuke(p)
apl 24 / Beehive NOZAKI Akihiro(b), UCHIDA Yosuke(p)
apl 22 / Holly's NAKANISHI Yoshiko(vo), SAKAGUCHI Noriaki(b), NAKAJIMA Mikio(ds), UCHIDA Yosuke(p)
apl 19 / Beehive ISHIMURA Yoshihiro(b), UCHIDA Yosuke(p)
apl 17 / Cafe Bar anie MIYAZAKI Noriko(vo), UCHIDA Yosuke(p)
apl 11 / TAKATSUKI JK Cafe OMO Kenichiro(g), TORIYAMA Takayosi(ds), UCHIDA Yosuke(b,p)
apl 10 / JK Ibaraki TAKAHASHI Ichiro(ts), NOZAKI Akihiko(b), TANAKA Mire(ds), UCHIDA Yosuke(p)
apl 3 / FlowerCafe BlueRose MIYAZAKI Noriko(vo), UCHIDA Yosuke(key)
mar 28 / Beehive NOZAKI Akihiko(b), UCHIDA Yosuke(p)
mar 27 / Bar Beehive OHKUBO Tameaki(b), UCHIDA Yosuke(p)
mar 21 / Bar M Cuatro MIYAZAKI Noriko(vo), WASHIO Kazuo(g), UCHIDA Yosuke(b)
mar 20 / TAKATSUKI JK Cafe SOMOSAN(sax), MITANI Naoya(tp), FUJIMURA Akiko(p), OKA Seiji(ds), UCHIDA Yosuke(b)
mar 19 / JK Ibaraki OMO Kenichiro(g), TORIYAMA Takayosi(ds), UCHIDA Yosuke(b,p)
mar 15 / Beehive TASHIRO Yasuyuki(b), UCHIDA Yosuke(p)
mar 12 / Cafe Bar anie MIYAZAKI Noriko(vo), UCHIDA Yosuke(p)
mar 10 / Beehive YAMAMOTO Yuichi(vo), TASHIRO Yasuyuki(b), HAMASAKI Mamoru(ds), UCHIDA Yosuke(p)
feb 28 / Beehive NOZAKI Akihiro(b), UCHIDA Yosuke(p)
feb 27 / Beehive ISHIMURA Yoshihiro(b), UCHIDA Yosuke(p)
feb 22 / royal horse TSUJI Sinya(hca), KINJO Takashi(g), ASANO Fumio(perc), UCHIDA Yosuke(b)
feb 21 / Always ENDO Toshitaka(g), SAITOH Norio(ds), ISHIMURA Yoshihiro(b), UCHIDA Yosuke(p)
feb 18 / Holly's NAKANISHI Yoshiko(vo), SAKAGUCHI Noriaki(b), NAKAJIMA Mikio(ds), UCHIDA Yosuke(p)
feb 6 / JamJam MUKAWA Tsuruo(vo), ISHII Nana(vo), Michael Yamaguchi(g), UCHIDA Yosuke(p,b)
feb 4 / club jungle MIYAZAKI Noriko(vo), UCHIDA Yosuke(key)
jan 31 / Beehive NOZAKI Akihiro(b), UCHIDA Yosuke(p)
jan 30 / Beehive NOZAKI Akihiro(b), UCHIDA Yosuke(p)
jan 23 / gasutou USHIO Takasi(ts), WATANABE Haruo(b), HIGASINO Osamu(ds), UCHIDA, Yosuke(p)
jan 16 / TAKATSUKI JK Cafe OMO Kenichiro(g), TONE Naokazu(b), UCHIDA Yosuke(p)Top Page